Vooraf

In het jaarboekje vindt u handige informatie over onze school. Wij vinden het erg belangrijk u alle informatie te geven en u goed te informeren over het reilen en zeilen van onze school. Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de mentor van uw zoon of dochter.

Dhr. S. Timmerman
Locatiedirecteur ISW Westland Vakcollege

 

ISW Westland Vakcollege

Hoge Woerd 2
2671 DG Naaldwijk
T (0174) 62 09 43 
E [email protected]
I www.isw.info