Onderwijzend personeel

Docent       Vak E-mail
De heer U.B. Akbinar E&O, Rekenen, Economie abr@isw.info 
De heer A Blansjaar Nederlands bjr@isw.info
Mevrouw I. Bogaard Zorg en Welzijn, Biologie bgd@isw.info
De heer E. Boutkan PIE bka@isw.info
Mevrouw S.A.M. van den Broek Zorg en Welzijn sbk@isw.info
Mevrouw J. van der Caaij Wiskunde en rekenen caj@isw.info
De heer J.  van Dijk E&O, Economie dkj@isw.info
Mevrouw H. Eikelenboom Trajectgroep ekm@isw.info
De heer F.G.   Faber Lichamelijke Opvoeding far@isw.info
Mevrouw E.P.H.M. Franssen Maatschappijleer, Maatschappijkunde, Engels  fsn@isw.info
Mevrouw M.G. Grootscholten Engels  gln@isw.info
De heer M. Helmijr Natuur/scheikunde, Rekenen  hrm@isw.info
Mevrouw J Heppe Zorg en Welzijn, Biologie hpp@isw.info
Mevrouw G. van Honk Zorg en Welzijn hnk@isw.info
De heer S.H. van Hulst PIE hlt@isw.info
Mevrouw S.D.   Jitan Rai Nederlands jtr@isw.info
Mevrouw E.G.D. de Jong Engels jog@isw.info
Mevrouw M.   Kips Maatschappijleer/Levensbeschouwelijke Vorming mkp@isw.info
Mevrouw J. Lak Zorg en Welzijn lak@isw.info
Mevrouw L.M.M. van Luijk Nederlands lkl@isw.info
Mevrouw C.P.   Lum Chou Lichamelijke Opvoeding chu@isw.info
Mevrouw S. van der Meer Zorg en Welzijn mrs@isw.info
De heer D.J.   Meijer PIE, NIL lassen mey@isw.info
Mevrouw F.V.C.   Molenaar Biologie mln@isw.info
De heer L.I. van der Moolen PIE, NIL lassen mol@isw.info
De heer K.A.   Otto Wiskunde ott@isw.info
De heer C.H.   Oversloot BWI ovt@isw.info
Mevrouw E.P. van Reeven Engels rvn@isw.info
Mevrouw L.M.A. van Riel Natuur/scheikunde ril@isw.info
De heer M.   Roeleveld BWI rvd@isw.info
Mevrouw L.   Rutten Nederlands rtn@isw.info
De heer M. Sheraz Wiskunde, Rekenen  shz@isw.info
Mevrouw S. Ulus Zorg en Welzijn, Biologie  uls@isw.info
De heer C.   Verbree Nederlands vbe@isw.info
De heer R.J. Vink Maatschappijleer/Levensbeschouwelijke Vorming vnk@isw.info
Mevrouw C. de Vos Engels vos@isw.info
De heer G.M.   Vreugdenhil Wiskunde vhl@isw.info
De heer R.   Wasmus E&O wsm@isw.info
Mevrouw G.W.   Wubben Economie, E&O wbb@isw.info
Mevrouw J.C.   Zuilhof Zorg en Welzijn zhf@isw.info
De heer A.C.M. Zuyderwijk BWI  zrk@isw.info
Mevrouw M.M.A.   Zwinkels E&O zks@isw.info

Onderwijsondersteunend personeel

Lesassistenten:
Mevrouw M.M.A.A. van der Knaap-van der Meer Zorg & Welzijn
Mevrouw M.Vis-van Bergenhenegouwen Economie & Ondernemen/Zorg & Welzijn
Verzuimcoördinator/Mediathecaris: Conciërge:
Mevrouw A.N. van der Zwan De heer J. Hanemaaijer
Administratie: Huishoudelijke dienst:
Mevrouw R.C.M. Duijndam Mevrouw N. Gunneweg
Mevrouw A.A.M. van Holsteijn-van Veldhoven