Veelgestelde vragen

Algemeen

Is het Westland Vakcollege een technische school?

Techniek is een onderdeel van de school, maar we hebben meer te bieden dan alleen dat!

Waarom zou ik voor het Westland Vakcollege kiezen?

Ben je praktisch ingesteld en wil je graag leren door doen? Dan is het Westland Vakcollege echt wat voor jou.

Wat is het Westland Vakcollege?

Het Westland Vakcollege is een school waar je vooral leert door te doen. We bieden 50 % theorie en 50% praktische lessen aan.

Wat betekent Interconfessioneel?

ISW is een interconfessionele scholengroep. Dat betekent dat we werken vanuit Christelijke (protestants en katholieke) waarden en normen. Iedereen die zich hierin kan vinden is van harte welkom op onze scholen. De belangrijkste kernwaarden zijn:

  • Vertrouwen, veiligheid, eerlijkheid, oprechtheid en openheid
  • Ontwikkeling
  • Kwaliteit en degelijkheid
  • Respect – erkennen en waarderen van verschillen

Met deze uitgangspunten helpen we je je te ontwikkelen tot volwaardige wereldburgers die een bijdrage leveren aan de samenleving. Tot volwassenen die omzien naar hun medemens en het milieu.

Wanneer weet je of je bent toegelaten op de school van je keuze?

Uiterlijk eind mei ontvang je bericht van ons.

Hoe kan ik mij aanmelden?

Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier. Deze krijg je op de basisschool, maar kan ook gedownload worden van de website.

Is er een lift in het gebouw?

Ja, er is een lift. Niet iedereen mag de lift zomaar gebruiken. Als je geen trappen mag of kunt lopen, maken we een uitzondering. Je mag een andere leerling dan vragen om je te helpen, bijvoorbeeld met het dragen van je tas. Je kunt bij de administratie een sleutel lenen om de lift mee te bedienen.

Naar je nieuwe school

Is er een aparte plek in het gebouw in de brugklas?

We doen ons best om jou een zo veilig mogelijke plek in de school te geven. Dit betekent dat je zoveel mogelijk op dezelfde plekken les zal krijgen.

Kun je makkelijk vrienden worden met andere leerlingen?

Net als jij komen alle eersteklassers van een basisschool. Misschien ken je een paar leerlingen nog van je eigen groep acht. Maar de meeste leerlingen zijn nieuw voor je. Er zijn dus nog geen groepjes gevormd. Je kunt dus met iedereen vrienden of vriendinnen worden. Daarnaast gaan we ook nog op kamp. Dan leer je echt iedereen goed kennen.

Hoe kom ik aan schoolboeken en andere materialen?

De schoolboeken krijg je gratis van school. In juni hoor je hoe je ze kunt bestellen. Dat gaat via internet. Je krijgt je boeken daarna thuisbezorgd of je krijgt ze via school. Ook hoor je dan wat je nog meer moet kopen, zoals een agenda, etui, passer, rekenmachine en gymkleding.

Hoe kom ik aan een kluisje?

Iedere leerling krijg een eigen kluisje op school. Die huur je voor een klein bedrag. Je kunt er je jas in kwijt, maar bijvoorbeeld ook je boeken. Zo hoef je die niet de hele dag mee te sjouwen. Tijdens de pauzes wissel je gewoon even met de boeken je al hebt gebruikt.

Zijn er ook pauzes?

Ja, natuurlijk! Na elke twee lesuren heb je een pauze. De kleine pauzes duren 15 minuten, de grote pauze duurt 30 minuten.

Kun je eten en drinken kopen in de aula?

Jazeker, dit kan bij de 'Barre Woerd'. Hier kan je allerlei soorten eten en drinken kopen in de pauzes.

Hoeveel leerlingen zitten er op deze school?

Op het Westland Vakcollege zitten ongeveer 400 leerlingen. We verwachten komende schooljaren wel groter te worden en naar 600 leerlingen toe te gaan.

Hoeveel eerste klassen zijn er?

We verwachten twee tot vijf brugklassen te mogen ontvangen.

Hoeveel leerlingen zitten er in een klas?

In de onderbouw zit je in klassen van maximaal 20 leerlingen. In de bovenbouw zit je in maximaal 24 leerlingen op Kader en 20 leerlingen op basis.

Hoe vind ik mijn weg in de school?

Maak je geen zorgen, je zult de weg heel snel weten. Daar helpen we je bij. De eerste schooldagen gaat jouw mentor je helpen om de school te leren kennen.

Mag ik mijn mobiele telefoon meenemen?

Je mag ervoor kiezen om de telefoon in te leveren. Deze kan je op school kwijt in het kluisje. Tijdens lessen kan het zijn dat de docent werkt met een telefoonhotel.

Waar laat ik mijn fiets?

Op het plein zijn er verschillende rekken om je fiets in de plaatsen.

Welke niveaus zijn er in het eerste jaar?

Het Westland Vakcollege biedt vmbo basis en kader aan.

Hoe zijn de klassen samengesteld

In de onderbouw zitten leerlingen bij elkaar ongeacht de basisschooladvies. In leerjaar 3 zal je op niveau worden geplaatst.

Blijf je alle jaren bij ons op school?

Voorheen was de onderbouw op verschillende locaties. Dit schooljaar kan je vanaf leerjaar 1 instromen op één locatie.

Hoeveel jaar zit je op het Westland vakcollege (vmbo)?

Het Vakcollege (vmbo bl/kl) duurt vier jaar.

Lessen (vakken)

Hoe ziet het rooster eruit?

Je krijgt theorie en praktijk lessen. Theorielessen zijn één uur en praktijklessen twee.

Uit welke richtingen kan je kiezen?

In leerjaar 1 krijgt je alles aangeboden, daarna ga je langzaam kiesen voor een profiel. Het Westland Vakcollege heeft 3 richtingen waar je uit kan kiezen tijdens de vier leerjaren. Techniek, economie en zorg. In de onderbouw krijg je een rooster waar alle richtingen worden aangeboden. In de bovenbouw ga je een profiel kiezen, waar je eindexamen in doet.

Wat houdt het profiel Bouwen, wonen en interieur in?

In de technieklokalen van Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) werk je met machines en handgereedschap. Het gaat dan om bouwen vanaf de fundering, de voorbereiding daarvan en veilig werken. Ook meubelmaken komt aan bod. Daarnaast zijn o.a. schilderen, interieurontwerp en design, bouwkundig onderhoud en renovatie keuzevakken

Wat houdt het profiel economie en ondernemen in?

Bij Economie en Ondernemen heb je je eigen digitale werkplek, waar je allerlei secretarieel, administratief, logistiek en commercieel werk doet. Er is ook een echte winkel ingericht. Daarnaast zijn onder andere webshop, marketing, officemanagement en presentatie en styling keuzevakken.

Wat houdt het profiel produceren, installeren en energie in?

Bij Produceren, Installeren en Energie (PIE) werk je met goed handgereedschap en moderne machines. Allerlei opdrachten op technisch gebied komen aan de orde: installeren en monteren, besturen en automatiseren, bewerken en verbinden van materialen, plaat- en constructiewerk, drinkwater en sanitair, energie- en elektrotechniek en fietstechniek zijn o.a. keuzevakken.

Wat houdt het profiel zorg en welzijn in?

Bij Zorg en Welzijn maak je kennis met beroepen die te maken hebben met de zorg voor en begeleiding van mensen. Denk aan wonen en welzijn, zorg voor activiteiten en gezondheid. Uiterlijke verzorging, welzijn kind en jongere, mode en design en keuken zijn enkele van de keuzevakken.

Welke vakken krijg ik in de eerste klas?

Nederlands, engels, wiskunde, rekenen als theorievak. Mens en natuur, mens en maatschappij, bewegen en sport, kunst en cultuur als domeinvak. Techniek, economie en zorg als praktijkvak.

Hoeveel les heb ik per week?

Je zal ongeveer 30 lesuren per week krijgen.

Krijg je binnen- of buitengym?

In principe sporten we binnen. Bij uitzondering gaan we wel eens naar buiten.

Zit je bij elke les op dezelfde plaats?

Je hebt twee soorten lessen, theorie en praktijk. Theorielessen volg je in een theorielokaal en praktijk in een praktijklokaal. We zorgen ervoor dat je zo min mogelijk lokaalwisselingen krijgt.

Wat gebeurt er als ik door ziekte een toets mis?

Als je een toets mist, dan maak je een afspraak met de docent. Dan kun je op een ander moment de toets inhalen.

Zijn er tussenuren en zo ja, wat doe je dan?

Tussenuren komen bij ons op school niet voor. Als een docent afwezig is neemt een andere docent de les over. Valt er een keer een les uit aan het begin of aan het eind van de dag? Dan mag je soms later op school komen of kun je eerder naar huis. Op de roosterborden, de website en via een app kun je de roosterwijzigingen in de gaten houden.

Hoe weet ik of er roosterwijzigingen zijn?

Je kunt heel makkelijk zien of er lessen uitvallen of worden vervangen. Op de roosterborden, de website en via een app kun je de roosterwijzigingen in de gaten houden.

Zorg voor de leerling

Wat is een mentor?

Mentor is een ander woord voor klassenleraar of -lerares. Op het Westland Vakcollege wordt jou mentor jouw persoonlijke coach. Ook heeft je mentor elke week een apart mentoruur/studieles met de klas. Je mentor gaat jouw begeleiding op school.

Wat gebeurt er in het mentoruur?

Tijdens het mentoruur 'leer' je hoe je moet leren. Bijvoorbeeld: Hoe maak je een weekplanning? Hoe gebruik je je agenda? Hoe pak je het huiswerk aan? Wat zijn goede studiegewoonten? Handige weetjes, die je helpen om het goed te doen op school! Ook leer je op een goede manier met elkaar omgaan. Wij gebruiken daarvoor de Kanjertraining.

Leer ik ook hoe ik precies moet leren?

In het begin helpen we je goed op gang. Als je huiswerk krijgt, dan hoor je precies wat je moet doen. Verder geeft je mentor een jaar lang elke week een studieles. In die les krijg je tips en adviezen om goed te leren.

Als het niet zo lekker gaat, wie helpt me dan?

Elke klas heeft een eigen mentor. De mentor houdt de studieresultaten van jou en de andere leerlingen goed in de gaten. Ook let de mentor op de sfeer in de klas. Je kunt een mentor het best vergelijken met de meester of juf die je gewend was in groep 8 van de basisschool. Hij kent je straks goed en je kunt altijd bij hem of haar terecht. Ook vertelt de mentor op de ouderavonden aan je ouder(s) of verzorger(s) hoe het met jou gaat op school.

Als ik nog meer hulp nodig heb, bij wie kan ik dan terecht?

Op onze school is een zorgteam dat veel voor je kan doen. Er is een zorgcoördinator die precies weet bij wie je moet zijn. Heb je moeite met lezen of schrijven, bijvoorbeeld omdat je dyslexie hebt? Dan krijg je begeleiding van een remedial teacher. Zo zijn er nog veel meer specialisten, binnen en buiten school. Er zijn ook allerlei trainingen: bijvoorbeeld een weerbaarheidstraining of een training in sociale vaardigheden. Als jij vertelt wat je nodig hebt, dan kan de zorgcoördinator samen met jou en je ouders een oplossing zoeken.

Wat is een teamleider?

Een teamleider heeft de leiding over een deel van de school. Deze is verantwoordelijk voor dit deel van de school.

Bij wie kan ik terecht als ik vragen of problemen heb?

Bij problemen ga je eerst naar de mentor. Maar als je nu een probleem met je mentor hebt? Dan kun je dat bespreken met de teamleider. Die kan je ook helpen bij andere vragen of problemen. Op school hebben we ook een begeleidingsteam. Daar zitten allemaal specialisten in die jou kunnen helpen. Komen we er op school niet uit? Dan weten we precies bij wie je buiten de school moet zijn.

Wat doe ik als ik word gepest?

We staan niet toe dat er iemand wordt gepest op school. In de brugklas doen we daarom een anti-pestproject. Daarnaast gebruiken de Kanjertraining. Word je toch gepest? Meld het zo snel mogelijk bij je mentor of bij de pestcoördinator. Samen met de 'pesters' gaan we het probleem oplossen. We willen graag dat iedereen zich in school prettig en veilig voelt.

Ik heb dyslexie. Wat doen jullie daarmee?

Als je een dyslexieverklaring hebt krijg je bij ons op school een dyslexiepas. Je hebt dan meer tijd bij toetsen. Bij dyslexie kun je ook extra begeleiding krijgen. We hebben ook hulpmiddelen die je kunt gebruiken zoals de lexapp en |Sprint.

Ik denk wel eens dat ik dyslectisch ben. Kan de school dat nagaan?

Als daar twijfel over is kun je worden getest. Zo'n test laat zien of je wel of geen dyslexie hebt. Ben je dan toch dyslectisch? Dan nemen we contact op met je ouders. Ook ga je voor een onderzoek naar een orthopedagoog of psycholoog. Je krijgt dan een verklaring dat je dyslexie hebt.

Ik heb ADHD. Wat doen jullie daarmee op school?

Als je ADHD hebt, houden de docenten daar rekening mee. Het is dan voor jou misschien moeilijk om je te concentreren in de klas. Daarom maken we daar afspraken over, samen met de teamleider, je mentor en de docenten. Soms ben je al geholpen met een andere plek in de klas, zoals vooraan. Slik je er medicijnen tegen? Meld het even bij je mentor op school.

Wat doet een decaan?

Een decaan is iemand die je in de bovenbouw pas tegenkomt. Hij of zij kan je helpen om na de onderbouw het profiel te kiezen dat het beste bij je past. Ook helpt hij of zij je als je na deze school weer naar een andere school wilt. Samen met de decaan kies je dan de beste opleiding voor jou.

Kennismaken/schoolkamp/startweek

Kom ik op school voordat het schooljaar begint?

Ja, voor de zomervakantie kom je een middag bij ons op school. Je kunt dan kennismaken met je klasgenoten en je mentor.

Is er een kamp in de eerste klas?

Voor de herfstvakantie gaan we op kamp. Ook is er een introductieweek aan het begin van het schooljaar. Zo maak je kennis met de medewerkers en de andere leerlingen.

Is het kamp, de kennismakingsweek of de startweek verplicht?

Ja, als je bij ons op school komt is deelname aan het kamp verplicht. Die week is belangrijk om kennis met elkaar te maken. Ook leer je met elkaar samenwerken. Heb je toch een reden om niet mee te gaan (bijvoorbeeld vanwege je gezondheid)? Bespreek dat dan even met je teamleider voor het eerste leerjaar.

Rapport en cijfers

Kunnen mijn ouders op internet mijn cijfers bekijken?

Wij werken met Magister. Wanneer je begint hier op school, dan krijg jij een account. Ook jouw ouders krijgen toegang tot het account.

Hoeveel rapporten krijg ik per jaar?

Bij het Vakcollege zijn dat er drie. Op dat rapport staat het gemiddelde cijfer dat je tot dan toe voor het vak hebt behaald.

Hoe kan ik mijn cijfers verbeteren?

Wil je hogere cijfers? Dat begint met goed leren en je huiswerk maken. Heb je een toets gemaakt en viel het cijfer tegen? Bekijk dan samen met je docent wat er fout is gegaan. Heb je moeite met een vak? Ook dan vertel je aan je docent. Hij of zij heeft zeker tips die je kunnen helpen. Je docent legt je ook graag nog een keer uit hoe het precies zat met dat ene moeilijke onderwerp.

Sfeer

Wat betekent ISW?

ISW staat voor Interconfessionele Scholengroep Westland.

Is er een beetje gezellige sfeer op jullie school?

Wij vinden van wel! Maar het gaat er natuurlijk om of jij het gezellig vindt. Natuurlijk kies je een school niet voor de gezelligheid. Maar je zult zien dat je met meer plezier leert als je op een leuke school zit. Die leuke school maken we met z'n allen. De schoolleiding, de leraren, het ondersteunend personeel en de leerlingen: iedereen helpt mee aan een leuke sfeer. Want de school, dat zijn we met z'n allen!

Leuke activiteiten

Houd ik nog tijd over voor mijn hobby of mijn sport?

Natuurlijk houd je nog tijd over voor andere leuke dingen! Het is niet de bedoeling dat je straks niet meer kunt sporten of je hobby moet opgeven. Je huiswerk is belangrijk, maar je moet af en toe ook iets anders kunnen doen.

Zijn er ook schoolfeesten?

Jazeker! Per schooljaar wordt er minimaal één schoolfeest georganiseerd.

Zijn er sportdagen?

Elk schooljaar is er minimaal één sportdag.

Zijn er uitstapjes in de eerste klas?

Ja, we gaan bijvoorbeeld op bezoek bij musea. Soms doen we een project op school. Daar hoort dan wel eens een bezoek bij, bijvoorbeeld aan het Archeon of Blijdorp. In het