Te laat kom-regeling vanaf 1 augustus 2022

Natuurlijk kan het een keer voorkomen dat een leerling zich verslaapt en daardoor te laat komt. Landelijke cijfers wijzen echter uit dat steeds meer leerlingen regelmatig te laat komen. De leerplichtambtenaren in het Westland hanteren een landelijke beleidsmaatregel om het ongeoorloofd te laat komen strenger aan te pakken. Dat beleid geldt voor alle leerlingen van onze locatie. Dat betekent dat wij strak moeten letten op te laat komen. Bovendien komen leerlingen eerder in aanraking met de leerplichtambtenaar, wanneer ze te vaak ongeoorloofd te laat komen op school. Wat houdt de regeling in?

Wij zullen de volgende voorzorgsmaatregelen nemen:

  • Bij het te laat in de les verschijnen meldt de leerling zich de eerst volgende dag om 8.00u bij de administratie.

Natuurlijk zijn dit niet de enige maatregelen:

  • Wanneer de leerling 6 keer te laat is gekomen wordt u gebeld.
  • Wanneer de leerling 9 keer te laat is gekomen krijgt u een brief.
  • Wanneer de leerling 12 keer te laat is gekomen wordt er een melding gedaan bij leerplicht.