Te laat kom-regeling vanaf 1 augustus 2022

Natuurlijk kan het een keer voorkomen dat een leerling zich verslaapt en daardoor te laat komt. Landelijke cijfers wijzen echter uit dat steeds meer leerlingen regelmatig te laat komen. De leerplichtambtenaren in het Westland hanteren een landelijke beleidsmaatregel om het ongeoorloofd te laat komen strenger aan te pakken. Dat beleid geldt voor alle leerlingen van onze locatie. Dat betekent dat wij strak moeten letten op te laat komen. Bovendien komen leerlingen eerder in aanraking met de leerplichtambtenaar, wanneer ze te vaak ongeoorloofd te laat komen op school. Wat houdt de regeling in?

Wij zullen de volgende voorzorgsmaatregelen nemen:

  • Bij het te laat in de les verschijnen meldt de leerling zich de eerst volgende dag een half uur voorafgaand aan de start van de lessen.

Natuurlijk zijn dit niet de enige maatregelen:

  • Wanneer de leerling 4 keer te laat is gekomen wordt u gebeld.
  • Wanneer de leerling 8 keer te laat is gekomen krijgt u een brief.
  • Wanneer de leerling 12 keer te laat is gekomen wordt er opnieuw een brief verstuurd. Hierin staat dat de volgende stap is dat leerplicht wordt ingeschakeld.
  • Wanneer de leerling 16 keer te laat is gekomen wordt er een melding gedaan bij leerplicht.