Te laat kom-regeling vanaf 16 oktober 2019

Natuurlijk kan het een keer voorkomen dat een leerling zich verslaapt en daardoor te laat komt. Landelijke cijfers wijzen echter uit dat steeds meer leerlingen regelmatig te laat komen. De leerplichtambtenaren in het Westland hanteren een landelijke beleidsmaatregel om het ongeoorloofd te laat komen strenger aan te pakken. Dat beleid geldt voor alle leerlingen van onze locatie. Dat betekent dat wij strak moeten letten op te laat komen. Bovendien komen leerlingen eerder in aanraking met de leerplichtambtenaar, wanneer ze te vaak ongeoorloofd te laat komen op school. Wat houdt de regeling in?

Dit betekent het volgende:

  • Vanaf vier keer te laat komen krijgt de leerling de opdracht zich de volgende dag vroeg te melden. 
  • Dit betekent een half uur voor aanvang van zijn of haar eerste lesuur. 
  • Iedere keer dat de leerling vervolgens te laat komt moet hij of zij zich de volgende dag vroeg melden.

Natuurlijk zijn dit niet de enige maatregelen:

  • Wanneer de leerling 6 keer te laat is gekomen wordt u gebeld.
  • Wanneer de leerling 9 keer te laat is gekomen krijgt u een brief.
  • Wanneer de leerling 12 keer te laat is gekomen wordt er een melding gedaan bij leerplicht.