Leerlingenraad

Leerlingenraad

In samenspraak met de mentor vaardigt iedere klas een leerling af naar de leerlingenraad. De leerlingenraad bespreekt schoolzaken en zaken die de leerlingen in het bijzonder betreffen. De leerlingenraad heeft een adviserende taak en geen beslissingsbevoegdheid.