Leerlingenraad

Leerlingenraad

ISW Westland Vakcollege heeft een leerlingenraad waarin leerllingen uit elk leerjaar en elk profiel vertegenwoordigd zijn. De leerlingen raad kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de schoolleiding over zaken die de leerlingen aangaan.