Diploma-uitreiking

De diploma-uitreiking voor leerjaar 4 vindt plaats in de aula van onze school. Hieronder vindt u het schema:
Dinsdag 7 juli 2020:
  • 17.30 uur Diploma-uitreiking Techniek
  • 20.00 uur Diploma-uitreiking Econome

Woensdag 8 juli 2020:

  • 19.30 uur Diploma-uitreiking Zorg & Welzijn
Programma van Toetsing en Afsluiting 2019-2020

Programma van Toetsing en Afsluiting 2019-2020

Bekijk hier het Programma van Toetsing en Afsluiting 2019-2020

Wij zullen deze activeren zodra ze gereed zijn.

Klas 3:

Klas 4:

Examenreglement

Bekijk hier het examenreglement van ISW Westland Vakcollege

Herkansing examen

11 juni 2020: Aanvragen herkansing

18 juni 2020: Herkansingen

 
 
.


Herkansing examen

 Examen en overgang

Brief over vakanties in examenperiode.

Data:

2 t/m 17 april 2020: Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen (CSPE)

7 t/m 19 mei 2020: Examentraining

7 t/m 19 mei 2020: Centraal Examen (CE) AVO vakken

10 juni 2020: Resultaten CE en uitreiken voorlopige cijferlijst om 15.00 uur

11 juni 2020: Aanvraag herexamen

18 juni 2020: Herkansingen

7 juli 2020: Diploma-uitreiking Techniek om 17.30 uur

7 juli 2020: Diploma-uitreiking Economie om 20.00 uur

8 juli 2020: Diploma-uitreiking Zorg & Welzijn om 19.30 uur

9 juli 2020: Inleveren boeken - voor schema klik hier. Schema volgt t.z.t.

 Examenroosters CE 7 t/m 19 mei 2020

Onze examendata wijken af van de landelijke informatie. Wij hanteren een eigen afnameschema omdat wij de examens digitaal afnemen.

Zodra de examenrooster bekend zijn worden ze gepubliceerd.

BWI  klik hier

E&O klik hier

PIE klik hier

Z&W klik hier

 

Eindexamen secretariaat

Eindexamen secretariaat

De organisatie van het SchoolExamen (SE), het Centrale Examen (CE), PTA’s, toetsdagen, cijferverwerking, enz. wordt gecoördineerd door de secretaris van de examencommissie:

Mevrouw G. van Honk-van Dijk

tel.nr: 0174-62 09 43
e-mail: hnk@isw.info