Overgangsnormen

Overgangsnormen

De overgangsnormen kunt u hier vinden.

 

Programma van Toetsing in de Onderbouw (PTO) 2022-2023

Programma van Toetsing in de Onderbouw (PTO) 2022-2023

Programma van Toetsing in de Onderbouw (PTO) 2022-2023

  • Leerjaar 1 klik hier
  • Leerjaar 2 klik hier

 

 

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma's van Toetsing en Afsluiting (PTA's) 2022-2024

  • Basisberoepsgerichte leerweg klik hier
  • Kaderberoepsgerichte leerweg klik hier

Programma's van Toetsing en Afsluiting (PTA's) 2023-2025

  • Basisberoepsgerichte leerweg klik hier
  • Kaderberoepsgerichte leerweg klik hier
Examenreglement

Examenreglement

Bekijk hier het examenreglement van het ISW Westland Vakcollege

Eindexamensecretariaat

Eindexamensecretariaat

De organisatie van het SchoolExamen (SE), het Centrale Examen (CE), PTA’s, toetsdagen, cijferverwerking, enz. wordt gecoördineerd door de examensecretaris:

Dhr. R. van der Leeuw
e-mail: [email protected]

Examencommissie

De examencommissie wordt gevormd door:

Dhr. W.T. de Reus (Voorzitter)
e-mail: [email protected]

Dhr. H. Eren
e-mail: [email protected]

Mw. van Neijhof
e-mail: [email protected]

Examencommissie
Geschillen over het schoolexamen

Geschillen over het schoolexamen

Bij eventuele geschillen kunt u zich in eerste instantie wenden tot de examensecretaris. Wanneer u het oneens bent met de beslissing van de examensecretaris, kunt u zich wenden tot de examencommissie.