Programma van Toetsing en Afsluiting 2021-2023

Programma van Toetsing en Afsluiting 2021-2023

Programma's van Toetsing en Afsluiting (PTA's) 2021-2023

  • 3 Basisberoepsgerichte leerweg klik hier
  • 3 Kaderberoepsgerichte leerweg klik hier
  • 4 Basisberoepsgerichte leerweg klik hier
  • 4 Kaderberoepsgerichte leerweg klik hier

 

Examenreglement

Examenreglement

Bekijk hier het examenreglement van ISW Westland Vakcollege

Eindexamen secretariaat

Eindexamen secretariaat

De organisatie van het SchoolExamen (SE), het Centrale Examen (CE), PTA’s, toetsdagen, cijferverwerking, enz. wordt gecoördineerd door de secretaris van de examencommissie:

de heer K. Otto

tel.nr: 0174-62 09 43
e-mail: ott@isw.info