Diploma-uitreiking

De diploma-uitreiking voor leerjaar 4 vindt plaats in de aula van onze school. Hieronder vindt u het schema:
Dinsdag 7 juli 2020:
  • 17.30 uur Diploma-uitreiking Techniek
  • 20.00 uur Diploma-uitreiking Econome

Woensdag 8 juli 2020:

  • 19.30 uur Diploma-uitreiking Zorg & Welzijn
Programma van Toetsing en Afsluiting 2019-2020

Programma van Toetsing en Afsluiting 2019-2020

Bekijk hier het Programma van Toetsing en Afsluiting 2019-2020

Wij zullen deze activeren zodra ze gereed zijn.

Klas 3:

Klas 4:

Examenreglement

Bekijk hier het examenreglement van ISW Westland Vakcollege

Herkansing examen

11 juni 2020: Aanvragen herkansing

18 juni 2020: Herkansingen

 
 
.


Herkansing examen

 Examen en overgang

 

Op 24 maart 2020 is bekend geworden dat de Centrale Examens (CE) dit jaar niet door gaan.

De SchoolExamens (SE) gaan wel door. Hiervoor zijn/worden in het 3e en 4e leerjaar cijfers verzameld van toetsen. Tot begin juni is er nog gelegenheid om nog niet gemaakte toetsen in te halen. Hierover houdt de mentor/docent contact met de leerlingen. Er wordt hiervoor nog een plan opgesteld als wij hierover meer aanwijzingen ontvangen hebben. Wij houden u op de hoogte.

Brief over vakanties in examenperiode.

Data:

2 t/m 17 april 2020: Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen (CSPE) - vervallen

7 t/m 19 mei 2020: Examentraining - vervallen

7 t/m 19 mei 2020: Centraal Examen (CE) AVO vakken - vervallen

10 juni 2020: Resultaten CE en uitreiken voorlopige cijferlijst om 15.00 uur - vervallen

11 juni 2020: Aanvraag herexamen - vervallen

18 juni 2020: Herkansingen - vervallen

7 juli 2020: Diploma-uitreiking Techniek om 17.30 uur

7 juli 2020: Diploma-uitreiking Economie om 20.00 uur

8 juli 2020: Diploma-uitreiking Zorg & Welzijn om 19.30 uur

9 juli 2020: Inleveren boeken - voor schema klik hier.

 Examenroosters CE 7 t/m 19 mei 2020 - vervallen

Onze examendata wijken af van de landelijke informatie. Wij hanteren een eigen afnameschema omdat wij de examens digitaal afnemen. - niet meer van toepassing.

 

BWI  klik hier

E&O klik hier

PIE klik hier

Z&W klik hier

 

Eindexamen secretariaat

Eindexamen secretariaat

De organisatie van het SchoolExamen (SE), het Centrale Examen (CE), PTA’s, toetsdagen, cijferverwerking, enz. wordt gecoördineerd door de secretaris van de examencommissie:

Mevrouw G. van Honk-van Dijk

tel.nr: 0174-62 09 43
e-mail: hnk@isw.info