Aanmelden voor ISW Westland Vakcollege

ISW Westland Vakcollege verzorgt onderwijs aan leerlingen voor VMBO basis- en kaderberoepsgericht van leerjaar 1 t/m 4. Dit is verdeeld in onderbouw en bovenbouw. Vanaf schooljaar 20-21 zijn er dus ook brugklassen te vinden. De brugklasleerlingen die extra begeleiding nodig hebben starten eerst op de dependance (Lage Woerd) en stromen daarna in de bovenbouw in. Wilt u meer informatie over de brugklas? Neem contact op met de heer A.C. Blansjaar via T (0174) 62 09 43.

Aanmelden 1e leerjaar

Wilt u uw zoon of dochter inschrijven voor het eerste leerjaar klik dan hier.

Aanmelden 3e leerjaar

Wilt u uw zoon of dochter inschrijven voor leerjaar 3 maar zit hij of zij nog niet op de ISW-scholengroep? Neemt u dan contact op via T (0174) 62 09 43 om aan te melden.

Aanmelden voor ISW Westland Vakcollege