Aanmelden voor ISW Westland Vakcollege

ISW Westland Vakcollege verzorgt onderwijs aan leerlingen voor VMBO basis- en kaderberoepsgericht van leerjaar 1 t/m 4.

Wilt u meer informatie over de aanmelding voor de brugklas? Neem contact op met mevrouw L. Rutten via T (0174) 62 09 43.

Aanmelden 1e leerjaar

Wilt u uw zoon of dochter inschrijven voor het eerste leerjaar klik dan hier.

Aanmelden overige leerjaren

Wilt u uw zoon of dochter inschrijven voor een ander leerjaar, maar zit hij of zij nog niet op de ISW-scholengroep? Neemt u dan contact op via T (0174) 62 09 43 om aan te melden.

Aanmelden voor ISW Westland Vakcollege