Onderwijs Pagina afdrukken

Lees hier meer over lesrooster, lestijden, lessentabel, plaatsing en inrichting. Klik op één van de onderstaande knoppen om direct naar dit onderwerp te gaan.
Lestijden Lessentabel vmbo Lesuitval Stage LeerWerkTraject (LWT)

Lestijden

Op ISW Westland Vakcollege bestaat het basisrooster uit lessen van 45 minuten. Op maandag, woensdag en donderdag hebben wij lesuur 1 t/m 9 op het lesrooster staan. Op dinsdag stoppen de lessen na 14:30 i.v.m. de medewerkers werkmiddag. Op vrijdag is het streven om de lessen na 14:30 te laten stoppen. Wij streven ernaar om vermijden te allen tijde tussenuren voor de klassen te voorkomen.

Inhaaluur (alleen op donderdag) 07.45 - 08.30 uur
Lesuur 1 08.30 - 09.15 uur 
Lesuur 2 09.15 - 10.00 uur 
Pauze 10.00 - 10.15 uur 
Lesuur 3 10.15 - 11.00 uur 
Lesuur 4 11.00 - 11.45 uur 
Lesuur 5 11.45 - 12.30 uur 
Pauze 12.30 - 13.00 uur 
Lesuur 6 13.00 - 13.45 uur 
Lesuur 7 13.45 - 14.30 uur 
Pauze 14.30 - 14.45 uur 
Lesuur 8
14.45 - 15.30 uur 
Lesuur 9 15.30 - 16.15 uur 

 

 

Lessentabel vmbo

Hieronder vindt u de basislessentabel per leerjaar/leerweg voor het schooljaar 2022-2023. Door bepaalde omstandigheden kunnen wij van deze basistabel afwijken. Als er wijzigingen zijn, dan informeren wij u tijdig.

 

Vak

1

2

3B

3K

4B

4K

Ne

4

3

3

3

3

3

En

3

3

3

3

3

3

BG

2

4

14

(Z&W 12)

12

14

(Z&W 12)

12

Wi

4

4

3

4

3*

4*

Nask1

-

-

2

2

3

4

Ec

-

 

3

3

3

4

Bi

-

-

3

3

3

4

MenN

2

2

-

-

-

-

KCM

4

4

-

-

-

-

LO

4

4

2

2

2

2

Ma

-

-

2

2

-

-

Mask

-

-

-

-

4*

4*

* De leerlingen van de sector Zorg en Welzijn (bl en kl) kiezen voor het 4e leerjaar Wiskunde of Maatschappijkunde.

Lesuitval

Tijdens het schooljaar kan het voorkomen dat er lessen uitvallen. Wij proberen lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Vrijwel alle docenten hebben een waarneemuur in het rooster, zodat bij lesuitval een andere docent de les overneemt. Desondanks kan het voorkomen dat er geen docent beschikbaar is. In dat geval stimuleren wij de leerlingen om in een tussenuur huiswerk te maken of zelfstudie te doen. De informatie over o.a. roosterwijzigingen van de informatieschermen in de school is ook thuis te lezen in Magister.

Stage

Bij het Westland Vakcollege is stage lopen een belangrijk onderdeel in de beroepsvoorbereiding. Door praktijkleren krijgen de leerlingen een goed beeld van hun toekomstige loopbaan. Het loopbaanorientatie traject (LOB) ondersteunt hierin. Leerlingen lopen per leerjaar twee weken stage in een bedrijf of instelling, passend bij de gekozen beroepsrichting. De school is vele convenanten en partnerships aangegaan om een goede kwaliteit van stage te bieden. Stage is een belangrijk onderdeel in de bovenbouw. 

LeerWerkTraject (LWT)

De leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg (BL) BWI, PIE en Z&W kunnen tijdens het vierde leerjaar een LWT-programma volgen. Leerlingen komen hiervoor in aanmerking op basis van geschiktheid en houding. Tijdens dit LeerWerkTraject krijgen zij 18 lessen op school en brengen zij 12 lesuren per week door bij een stagebedrijf of -instelling.  Dit traject is ontstaan omdat sommige leerlingen gebaat zijn bij meer praktijk. Om zo de leerlingen de mogelijkheid te bieden het vmbo-diploma bl/LWT te halen. Daarmee zijn ze in het Middelbaar BeroepsOnderwijs (mbo) toelaatbaar op niveau 2 in de gekozen vakrichting. Het advies om te gaan deelnemen aan het LWT wordt opgesteld tijdens de selectievergadering in het derde leerjaar. De overstap naar het LWT gebeurt altijd in overleg en met instemming van de ouders.