Organisatie Pagina afdrukken

Lees hier meer over de directie, teamleider, leerjaarcoördinator, klassenmentor, vertrouwensdocent, decanaat, eindexamensecretaris, bedrijfshulpverlener (BHV), locatieraad, ouderraad en de leerlingenraad. Klik op één van de onderstaande knoppen om direct naar dit onderwerp te gaan.
Management Mentor Decaan Examensecretariaat Leerlingenraad

Management

Onderstaande personen maken deel uit van het managementteam. Door op het e-mailadres te klikken, kunt u hen een e-mail sturen, telefonisch zijn bereikbaar op het algemene telefoonnummer van onze school (0174 - 62 09 43).

Locatiedirecteur

Dhr. S. Timmerman
T  (0174) 62 09 43
[email protected]

Teamleiders

Mw. E. Renfrew
T  (0174) 62 09 43
[email protected]

Dhr. J.B. Adriaanse
T  (0174) 62 09 43
[email protected]

Leerjaarcoördinator locatie aan de Lage Woerd

Mw. I. Boogaard
T  (0174) 62 09 43
[email protected]

Leerjaarcoördinator locatie aan de Hoge Woerd

Dhr. S. Koeman
T  (0174) 62 09 43
E  [email protected]

Mentor

Elke klas bij ons op school heeft een mentor. De mentor is voor u en de leerling het eerste aanspreekpunt. De mentor heeft zeer regelmatig contact met de leerlingen, ouders en betrokken docenten. De mentor begeleidt de leerlingen gedurende het gehele schooljaar. Daarnaast overlegt de mentor regelmatig met de leerjaarcoördinator over zijn leerlingen. De voortgang van de leerlingen wordt bijgehouden in Magister.

Mentoruur

In het rooster zijn twee mentoruren opgenomen. De mentor besteedt tijdens deze uren aandacht aan:

  • Persoonlijke begeleiding
  • De voortgang van de leerling
  • Huiswerkbegeleiding
  • Schoolplanning
  • Hulp bij keuzes voor maatwerk en workshops, o.a. workshops, het juiste profiel en voor een vervolgopleiding.

Met behulp van een methode werken we aan:

  • Sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Oriëntatie op loopbaan en beroep (LOB)
  • Burgerschap

De mentor gaat per leerjaar meerdere malen persoonlijk in gesprek met de leerling. De leerling houdt zijn voortgang bij in het digitale portfolio.

Decaan

De decaan verzorgt in samenwerking met de mentoren de begeleiding van de leerlingen bij hun keuze van studie en beroep. Dit gebeurt in het kader van Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB). Zij begeleidt hierin de mentoren en stimuleert de leerlingen, zodat ze in staat zijn een zelfstandige, verantwoorde keuze te maken. Zij licht de leerlingen en/of hun ouders voor, afgestemd op de keuzemomenten in de schoolloopbaan. Voor een persoonlijk gesprek kunt u een afspraak met haar maken. De decaan is mw. J.C. Zuilhof, e-mailadres [email protected].

Examensecretariaat

De secretaris van de examencommissie organiseert alle zaken rondom het SchoolExamen (SE) en het Centrale Examen (CE), zoals het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA), de toetsdagen en de cijferverwerking. De examensecretaris is dhr. De Reus, [email protected].

Leerlingenraad

ISW Westland Vakcollege heeft een leerlingenraad waarin leerlingen uit diverse leerjaren en zoveel mogelijk uit elk profiel vertegenwoordigd zijn. De leerlingenraad kan gevraagd én ongevraagd advies uitbrengen aan de schoolleiding over zaken die de leerlingen aangaan. Deze leerlingenraad heeft een adviserende taak en geen beslissingsbevoegdheid.