Contacten school/thuis Pagina afdrukken

Lees hier meer over informatieavonden, ouderavonden en spreekavonden, bereikbaarheid ouders en nieuws via e-mail. Klik op één van de onderstaande knoppen om direct naar dit onderwerp te gaan.
Contacten met ouders

Contacten met ouders

ISW Westland Vakcollege hecht veel waarde aan goed contact met ouders. Aan het begin van elk schooljaar is er een informatiavond. Naast de gezamenlijke informatieavonden is er drie maal per jaar een gesprek met de mentor. Dit zgn. driehoeksgesprek vindt plaats met de mentor en uw kind. Hier kunt u met de coach/mentor de ontwikkelingen van uw kind bespreken. Ondersteunende informatie over de voortgang is digitaal beschikbaar via Magister. U ontvangt hiervoor inloggegevens. De school spant zich in om de leerlingeninformatie zo juist mogelijk te houden, maar aan de cijfers in Magister kunnen geen rechten worden ontleend.
Vijf maal per schooljaar verschijnt een digitale nieuwsbrief voor de ouders. De school doet haar uiterste best om u als ouders op de hoogte te houden. Heeft u een vraag, een klacht of andere opmerkingen neemt u dan contact op met de coach/mentor.