Vakantie, verlof en lessen Pagina afdrukken

Wanneer zijn de schoolvakanties, hoe werkt het met verlof buiten de schoolvakanties en wat is leerplicht. Klik op één van de onderstaande knoppen om direct naar dit onderwerp te gaan.
Vakantie-overzicht Lestijden Verzuimcoördinator (Ziekte)verzuim Verlof buiten de schoolvakanties Extra verlof Leerplicht Bureau Halt

Vakantie-overzicht

 

 

Schooljaar 2019-2020

Zomervakantie             maandag 20 juli t/m vrijdag 28 augustus 2020

 

Schooljaar 2020-2021

Herfstvakantie maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober 2020
Kerstvakantie maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari 2021
Pasen vrijdag 2 april t/m maandag 5 april 2021
Meivakantie maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei 2021 (koningsdag 27 april 2021)
Hemelvaart donderdag 13 en vrijdag 14 mei 2021
Pinksteren maandag 24 mei 2021
Zomervakantie              maandag 19 juli t/m vrijdag 27 augustus 2021

Lestijden

Op ISW Westland Vakcollege bestaat het basisrooster uit lessen van 45 minuten.  Op maandag, woensdag en donderdag hebben wij lesuur 1 t/m 9 op het lesrooster staan. Op dinsdag stoppen de lessen na 12:30 i.v.m. de medewerkers werkmiddag. Op vrijdag is het streven om de lessen na 14:30 te laten stoppen. Wij streven ernaar om vermijden te allen tijde tussenuren voor de klassen te voorkomen.

Dagstart 08.15 - 08.30 uur
Lesuur 1 08.30 - 09.15 uur
Lesuur 2 09.15 - 10.00 uur
Pauze 10.00 - 10.15 uur
Lesuur 3 10.15 - 11.00 uur
Lesuur 4 11.00 - 11.45 uur
Lesuur 5 (Maatwerk) 11.45 - 12.30 uur
Pauze 12.30 - 13.00 uur
Lesuur 6 13.00 - 13.45 uur
Lesuur 7 13.45 - 14.30 uur
Pauze 14.30 - 14.45 uur
Lesuur 8 14.45 - 15.30 uur
Lesuur 9 15.30 - 16.15 uur

Verzuimcoördinator

Leerlingen die gedurende de dag met ziekteverzuim gaan of te laat komen melden zich op school bij de verzuimcoördinator mw. A.N. van der Zwan.

(Ziekte)verzuim

Kan uw zoon of dochter door bijvoorbeeld ziekte geen lessen volgen? Geeft u dat dan telefonisch door op de dag van verzuim vóór 8.15 uur. Leerlingen die in de loop van de dag wegens ziekte de lessen niet meer kunnen volgen, melden zich bij de verzuimcoördinator. Bij twijfel overlegt deze met de leerjaar- of profielcoördinator.  Is de leerling om een andere redenen afwezig dan meld de leerling zich vantevoren bij de verzuimcoördinator voor een absentiekaart. De absentiekaart met daarop de reden en de datum of data ontvangen wij minimaal één dag vantevoren. Alleen u als ouder bent gemachtigd om deze kaart in te vullen en te ondertekenen.  De absentie kun u controleren in Magister.

Verlof buiten de schoolvakanties

Wanneer ouders buiten de schoolvakanties verlof willen voor hun kind, kan de leerplichtambtenaar in bijzondere gevallen toestemming verlenen. Voor kinderen ouder dan 16 jaar kunnen ouders verlof aanvragen bij de directie van de betreffende locatie. Kinderen ouder dan 16 jaar zijn namelijk niet meer leerplichtig, maar wel kwalificatieplichtig. De kwalificatieplicht houdt in dat jongeren zonder startkwalificatie tot hun 18e verjaardag onderwijs moeten volgen. Een startkwalificatie is een diploma op vwo-niveau, havo-niveau, niveau twee van het mbo of een hoger niveau. Wordt het verlof niet verleend, dan kunt u bezwaar aantekenen bij de Algemene Directie.

Extra verlof

Leerlingen worden verwacht elke dag van maandag 08.15 tot en met vrijdag 16.00 uur beschikbaar te zijn voor school (buiten de vakantieperioden). Wilt buiten de vastgestelde vakanties een verzoek indienen om voor verlof, dan dient u een verzoek voor vakantieverlof in bij de teamleider. Verzoeken voor vakantieverlof buiten de reguliere vakanties om melden wij altijd aan de ambtenaar leerplichtzaken van de gemeente. Zo’n verzoek voor vakantieverlof moet u twee maanden van tevoren indienen via een speciaal formulier verkrijgbaar bij de teamleider. Slechts in bijzondere gevallen verlenen wij toestemming.

Leerplicht

Binnen Haaglanden zijn alle scholen voor voortgezet onderwijs gestart met het project “Halt-afdoening Spijbelen”. Dit is een project waarbij de school leerplichtige leerlingen die regelmatig te laat komen of spijbelen, aanmeldt bij Halt. Dat doen wij voordat we wettelijk verplicht zijn om ongeoorloofd schoolverzuim te melden. Zo willen wij ervoor zorgen dat leerlingen na een verzuim zo snel mogelijk weer op een normale manier naar school gaan en niet meer te laat komen of spijbelen.

Bureau Halt

Jongeren die veel spijbelen of te laat komen, stuurt de leerplichtambtenaar door naar Bureau Halt. Wat houdt dat in? Halt Hollands Midden Haaglanden heeft een lik-op-stukbeleid ontwikkeld samen met de afdeling Leerplicht van de gemeente Den Haag en het Openbaar Ministerie. Hier ondergaat de jongere de ‘Halt-afdoening Spijbelen’. Dit is een instrument om vroeg en snel te kunnen ingrijpen bij schoolverzuim of bij structureel te laat komen. Bovendien signaleert Halt eventuele achterliggende problematiek van de jongere in een vroeg stadium. Bij Halt voeren leerlingen een taak- en/of leerstraf uit van maximaal veertien uur. Natuurlijk moeten ze in de tussentijd naar school. Als de leerling de gemaakte afspraken nakomt en niet meer spijbelt of te laat komt, geeft Halt een positief signaal aan de afdeling Jongeren die veel spijbelen of te laat komen, stuurt de leerplichtambtenaar door naar Bureau Halt.