Corona update 15-12-2020

 | Corona update 15-12-2020 | Het nieuws van ISW | Nieuws | Over onze school
Gepubliceerd op: 15 december 2020
Het coronvirus grijpt opnieuw razendsnel om zich heen. Om het virus weer onder controle te krijgen, is er een beperking van het aantal contacten noodzakelijk. De minister-president heeft hiertoe gisteravond in zijn toespraak een nieuwe, zeer strenge lockdown afgekondigd. Onderdeel van het maatregelenpakket dat hier bij hoort is een nieuwe sluiting van de scholen vanaf woensdag 16 december tot en met zondag 17 januari.
 
Wat betekent dit concreet voor onze school?
 
Deze week (16 en 17 december 2020)
De school is gesloten voor leerlingen. De mentoren en coaches oefenen een keer een online les met hun klas. 
 
Vakantie (18 december t/m 3 januari)
Dan is het kerstvakantie, zijn de leerlingen vrij en is de school gesloten. 
 
Eerste week na de vakantie (4 t/m 8 januari 2021)
Deze week is de school nog gesloten voor alle leerlingen. De leerlingen krijgen onlineles volgens hun rooster in magister. We zorgen ervoor, dat de leerlingen een afwisselend pakket aan lessen krijgen.
 
Vanaf de tweede week na de vakantie (11 t/m 15 januari 2021)
Onderbouw
De leerlingen krijgen online les volgens hun rooster in magister.
 
Bovenbouw
De leerlingen krijgen in halve klassen les op school volgens hun rooster in magister. De klassen worden in tweeën gedeeld. De leerlingen ontvangen hierover van hun mentor bericht. 
De ene helft heeft les op maandag, woensdag, vrijdag, dinsdag en donderdag. En de andere helft heeft les op dinsdag, donderdag, maandag, woensdag en vrijdag. De leerlingen krijgen op de dagen dat ze niet op school zijn huiswerkopdrachten. 
 
Vanaf 18 januari 2020
Hoe het een en ander daarna georganiseerd gaat worden,  is afhankelijk van eventuele nieuwe maatregelen van de regering. Dit horen we op de persconferentie van 12 januari 2021. 
 
Op deze manier proberen wij het onderwijs zo goed mogelijk te laten doorgaan en achterstanden te voorkomen.
 
Vragen? 

Als u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de mentor. 

 

Al deze maatregelen leiden nu wel tot een wat plotselinge afsluiting van dit jaar. Er stonden deze week nog wat leuke dingen op het programma voor de leerlingen. Die hebben we voor zover mogelijk nog geprobeerd vandaag te doen. Rest ons u goede Kerstdagen en een fijne jaarwisseling te wensen.

‹ Terug naar overzicht