Vakanties en verlof Pagina afdrukken

Lees hier meer over ziekte(verzuim) en extra verlof. Klik op één van de onderstaande knoppen om direct naar dit onderwerp te gaan.
Vakantie Leerplicht (Ziekte)verzuim Extra verlof Te laat komen (3-6-9-12-regeling) Bureau Halt

Vakantie

Schooljaar 2019-2020

Herfstvakantie maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober 2019
Kerstvakantie maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari 2020
Pasen vrijdag 10 april t/m maandag 13 april 2020
Meivakantie maandag 20 april t/m vrijdag 1 mei 2020
Bevrijdingsdag dinsdag 5 mei 2020
Hemelvaart donderdag 21 en vrijdag 22 mei 2020
Pinksteren maandag 1 juni 2020
Zomervakantie              maandag 20 juli t/m vrijdag 28 augustus 2020

Schooljaar 2020-2021

Herfstvakantie maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober 2020
Kerstvakantie maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari 2021
Pasen vrijdag 2 april t/m maandag 5 april 2021
Meivakantie maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei 2021 (koningsdag 27 april 2021)
Hemelvaart donderdag 13 en vrijdag 14 mei 2021
Pinksteren maandag 24 mei 2021
Zomervakantie              maandag 19 juli t/m vrijdag 27 augustus 2021

Leerplicht

Leerlingen zijn kwalificatieplichtig. Dit houdt in dat jongeren zonder startkwalificatie (minimaal MBO-diploma niveau 2) verplicht zijn tot hun 18e jaar naar school te gaan. 

(Ziekte)verzuim

Kan uw zoon of dochter door bijvoorbeeld ziekte geen lessen volgen? Geeft u dat dan telefonisch door op de dag van verzuim vóór 8.15 uur. Leerlingen die in de loop van de dag wegens ziekte de lessen niet meer kunnen volgen, melden zich bij de teamleider.  Is de leerling om een andere redenen afwezig dan meld de leerling zich vantevoren bij de teamleider voor een absentiekaart. De absentiekaart met daarop de reden en de datum of data ontvangen wij minimaal één dag vantevoren. Alleen u als ouder bent gemachtigd om deze kaart in te vullen en te ondertekenen.  De absentie kun u controleren in Magister.

Extra verlof

Leerlingen worden verwacht elke dag van maandag 08.15 tot en met vrijdag 16.00 uur beschikbaar te zijn voor school (buiten de vakantieperioden). Wilt buiten de vastgestelde vakanties een verzoek indienen om voor verlof, dan dient u een verzoek voor vakantieverlof in bij de teamleider. Verzoeken voor vakantieverlof buiten de reguliere vakanties om melden wij altijd aan de ambtenaar leerplichtzaken van de gemeente. Zo’n verzoek voor vakantieverlof moet u twee maanden van tevoren indienen via een speciaal formulier verkrijgbaar bij de teamleider. Slechts in bijzondere gevallen verlenen wij toestemming.

Te laat komen (3-6-9-12-regeling)

Leerlingen die te laat komen melden zich altijd bij de conciërge. Een enkele keer kan gebeuren, maar bij drie keer of meer te laat moet de leerling zich om 7.45 uur melden op school. U als ouder wordt hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer een leerling meer dan 12 keer per schooljaar te laat is, zijn wij verplicht de leerplichtambtenaar op de hoogte te stellen. De leerplichtambtenaar kan dan overgaan tot een officiële waarschuwing of een Halt-straf. Uiteraard gaan wij er vanuit de de leerling elke dag op tijd op school is.

Bureau Halt

Jongeren die veel spijbelen of te laat komen, stuurt de leerplichtambtenaar door naar Bureau Halt. Wat houdt dat in? Halt Hollands Midden Haaglanden heeft een lik-op-stukbeleid ontwikkeld samen met de afdeling Leerplicht van de gemeente Den Haag en het Openbaar Ministerie. Hier ondergaat de jongere de ‘Halt-afdoening Spijbelen’. Dit is een instrument om vroeg en snel te kunnen ingrijpen bij schoolverzuim of bij structureel te laat komen. Bovendien signaleert Halt eventuele achterliggende problematiek van de jongere in een vroeg stadium. Bij Halt voeren leerlingen een taak- en/of leerstraf uit van maximaal veertien uur. Natuurlijk moeten ze in de tussentijd naar school. Als de leerling de gemaakte afspraken nakomt en niet meer spijbelt of te laat komt, geeft Halt een positief signaal aan de afdeling Jongeren die veel spijbelen of te laat komen, stuurt de leerplichtambtenaar door naar Bureau Halt.