Vmbo bl en vmbo kl (Vakcollege)

Vind je het leuk om met je handen bezig te zijn en wat minder om met je neus in de boeken te zitten? Dan is het Vakcollege iets voor jou. Naast theorie krijg je vooral veel praktijklessen in de richtingen Economie, Techniek en Zorg & Welzijn. Wij geven les volgens 

Het Vakcollege is een vmbo-opleiding. Vmbo staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs en duurt 4 jaar. Na het Vakcollege kun je doorstromen naar het mbo. Met een diploma vmbo BL (Basisberoepsgerichte Leerweg) kun je naar mbo niveau 2 en met een diploma vmbo KL (Kaderberoepsgerichte Leerweg) kun je op het mbo instromen op niveau 3 of 4.

Toelating

De toelating gebeurt op basis van het advies van de basisschool.

Westland Vakcollege

Het Westland Vakcollege is uniek in de regio en kenmerkt zich door professionele vaklokalen, waar het vak kan worden geleerd. Daarvoor werkt de school samen met 150 bedrijven.  In de onderbouw maken de leerlingen kennis met alle profielen. Daarna kiezen zij één van de vier examenprofielen voor de bovenbouw. In de bovenbouw kunnen ze ook nog extra keuzevakken kiezen buiten het examenprofiel. En dat alles met de vertrouwde kwaliteit van ISW om leerlingen nog beter voor te bereiden op een succesvolle toekomst.

Dit is een school waar de vier leerjaren van het vmbo basis en kader worden gegeven volgens één methode. De leerlingen leren hier door veel te doen in de praktijk. Het onderwijs wordt op basis van maatwerk aangeboden en er valt voor de leerlingen veel te kiezen zoals activiteiten, stages en verschillende keuzevakken. Er is veel aandacht voor persoonlijke groei en de mentor wordt steeds meer een persoonlijke coach.