Aanmelden 1e klas

ISW Westland Vakcollege verzorgt onderwijs aan leerlingen voor VMBO basis- en kaderberoepsgericht van leerjaar 1 t/m 4. Dit is verdeeld in onderbouw en bovenbouw. 

Extra ondersteuning

De brugklasleerlingen die extra begeleiding nodig hebben starten eerst op de dependance (Lage Woerd) en stromen daarna in de bovenbouw in. Wilt u meer informatie over de brugklas? Neem contact op met mevrouw L. Rutten via T (0174) 62 09 43.

Aanmelden 1e klas

Wilt u uw zoon of dochter inschrijven voor het eerste leerjaar klik dan hier.