Onderwijs Pagina afdrukken

Lees hier meer over de lessentabel vmbo, vmbo-lwoo (lwt), lesuitval, maatschappelijke stage, arbeidsoriëntatie vmbo, leerWerkTraject (lwt) en leren buiten de school. Klik op één van de onderstaande knoppen om direct naar dit onderwerp te gaan.
Lessentabel vmbo, vmbo-lwoo (lwt) Lesuitval Stage LeerWerkTraject (lwt) Fotogebruik Lestijden Privacy

Lessentabel vmbo, vmbo-lwoo (lwt)

Hieronder vindt u de basislessentabel per leerjaar/leerweg voor het schooljaar 2018-2019. Door bepaalde omstandigheden kunnen wij van deze basistabel afwijken. Als er wijzigingen zijn, dan informeren wij u tijdig.

Leerjaar 
3 4 3 4 3 4
leerweg  kl  kl  bl  bl  lwoo  lwt
Nederlands  3 4 3 3 3 4
Engels  3 3 3 3 3  
Wiskunde  4 4*  3 3*  3  
Nask-1 (sector Techniek)  3 4 2 3 2  
Economie (sector Economie)  3 3 2 3    
Biologie (sector Z&W)  3 3 3 3 3  
Beroepsgericht vak  12 12 15 14 15 22**
Maatschappijleer- 1  1 1 1 1    
Maatschappijleer-1 (sector Z&W)  2   2   2  
Maatschappijkunde (sector Z&W)    4*    3*    
Lich. Opvoeding  2 2 2 2 2  
Levensbeschouwelijke vorming  1 1 1 1 1  
Mentoruur  1   1
1  
Stagebegeleiding            1

* De leerlingen van de sector Zorg en Welzijn (bl en kl) kiezen voor het 4e leerjaar Wiskunde of Maatschappijkunde.
** Het betreft hier 10 lesuren Beroepsgericht op school en 12 uren praktijk bij een stagebedrijf of -instelling.
*** De combinatieklas Z&W en E&O krijgt in het derde leerjaar 2 uur maatschappijleer aangeboden.
Opm.: Het vak ‘kunstvakken 1’ wordt bij een aantal vakken in projectvorm aangeboden.

Lesuitval

Tijdens het schooljaar kan het voorkomen dat er lessen uitvallen. Wij proberen lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Vrijwel alle docenten hebben een waarneemuur in het rooster, zodat bij lesuitval een andere docent de les overneemt. Desondanks kan het voorkomen dat er geen docent beschikbaar is. In dat geval stimuleren wij de leerlingen om in een tussenuur huiswerk te maken of zelfstudie te doen. De informatie over o.a. roosterwijzigingen van de informatieschermen in de school is ook thuis te lezen in Magister.

Stage

Bij het Vakcollege is stage lopen een belangrijk onderdeel in de beroepsvoorbereiding. Door praktijkleren krijgen de leerlingen een goed beeld van hun toekomstige loopbaan. Het loopbaanorientatie traject (LOB) ondersteunt hierin. Leerlingen lopen per leerjaar twee weken stage in een bedrijf of instelling, passend bij de gekozen beroepsrichting. De school is vele convenanten en partnerships aangegaan om een goede kwaliteit van stage te bieden. Stage is een belangrijk onderdeel in de bovenbouw. Stagecoördinator is dhr. Boogaard, e-mailadres bgd@isw.info.

LeerWerkTraject (lwt)

De leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg (BL) BWI, PIE en Z&W kunnen tijdens het vierde leerjaar een lwt-programma volgen. Leerlingen komen hiervoor in aanmerking op bais van geschiktheid en houding. Tijdens dit LeerWerkTraject krijgen zij 18 lessen op school en brengen zij 12 lesuren per week door bij een stagebedrijf of -instelling.  Dit traject is ontstaan omdat sommige leerlingen gebaat zijn bij meer praktijk. Om zo de leerlingen de mogelijkheid te bieden het vmbo-diploma bl/lwt te halen. Daarmee zijn ze in het Middelbaar BeroepsOnderwijs (mbo) toelaatbaar op niveau 2 in de gekozen vakrichting. Het advies om te gaan deelnemen aan het lwt wordt opgesteld tijdens de selectievergadering in het derde leerjaar. De overstap naar het lwt gebeurt altijd in overleg en met instemming van de ouders.  

Fotogebruik

Voor de wet AVG vragen wij aan het begin van de schoolloopbaan toestemming voor het plaatsen van foto’s en filmmateriaal in schriftelijke en online publicaties van ISW. Geen enkele gepubliceerde foto van ISW mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook. Ouders kunnen deze toestemming intrekken. Dit kunt u op ieder gewenst moment doen door contact op te nemen met onze administratie hogewoerd@isw.info.

Lestijden

Op ISW Westland Vakcollege bestaat het basisrooster uit lessen van 50 minuten.  Op maandag t/m woensdag hebben wij lesuur 1 t/m 8 op het rooster staan. Op donderdag en vrijdag staat lesuur 1 t/m 6 op het rooster. Bij vergaderingen of naschoolse activiteiten wordt het dagrooster aangepast. Wij vermijden te allen tijde tussenuren voor de klassen.

lesuur 1

08:15 - 09:05

lesuur 2

09:05 - 09:55

pauze

09:55 - 10:15

lesuur 3

10:15 - 11:05

lesuur 4

11:05 - 11:55

pauze

11:55 - 12:25

lesuur 5

12:25 - 13:15

lesuur 6

13:15 - 14:05

pauze

14:05 - 14:15

lesuur 7

14:15 - 15:05

Lesuur 8

15:05 – 15:55
Privacy

Op de Interconfessionele Scholengroep Westland (ISW) wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

In het privacyreglement is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie.