Afspraken en kwaliteit Pagina afdrukken

Lees hier meer over de kwaliteitszorg. Klik op één van de onderstaande knoppen om direct naar dit onderwerp te gaan.
Onderwijsinspectie Rijksoverheid - informatie voortgezet onderwijs Protocol gescheiden ouders Privacyreglement leerlinggegevens Klachtenregeling

Onderwijsinspectie

De inspectie houdt namens de rijksoverheid toezicht op het onderwijs. Ouders hebben de mogelijkheid een beroep te doen op de inspectie wanneer zij menen dat de school geen bevredigende oplossing vindt voor een probleem. ISW valt onder het Rijksinspectiekantoor Zoetermeer. Het BRIN-nummer van de school is 21 HC. Dit moeten ouders vermelden bij het invullen van de formulieren, bijvoorbeeld voor kinderbijslag.
Informatie rijksoverheid via telefoonnummer 1400 (op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur)
www.onderwijsinspectie.nl

Rijksoverheid - informatie voortgezet onderwijs

Met vragen over het onderwijs in het algemeen of de inspectie in het bijzonder, kunnen ouders bellen met het telefoonnummer 1400 (op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur). Meer informatie is ook te vinden op www.rijksoverheid.nl/voortgezet onderwijs

Protocol gescheiden ouders

Klik hier voor het protocol informatieverstrekking gescheiden ouders en de bijlage > Welke ouder heeft recht op welke informatie.

Privacyreglement leerlinggegevens

In het privacyreglement is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie.

Klachtenregeling

Onze school kent een klachtenregeling. Daarin zijn de rollen van zowel de contactpersoon als de vertrouwenspersoon vermeld. De klachtenregeling is opgesteld door Lucas Onderwijs en is voor het basis- en voortgezet onderwijs.