Stage klas 4

Datum: 18 november 2019
Tot: 29 november 2019 23:30

Graag informeren wij u over het feit dat onze leerlingen uit het vierde leerjaar weer stage gaan lopen binnen de door hen gekozen werkvelden. Deze stage zal plaatsvinden van

maandag 18 november tot en met vrijdag 29 november 2019.

 

De stage is een onderdeel van het schoolexamen. Alle leerlingen zullen de stage met een voldoende moeten afsluiten. Tijdens deze stage krijgen de leerlingen zoveel mogelijk de kans om kennis te maken met het beroep waar zij eventueel in verder willen.

Behalve dat wij van de leerlingen verwachten dat zij op tijd aanwezig zijn, inzet tonen en zich fatsoenlijk gedragen tijdens de stage, moeten zij ook rekening houden met:

Werktijden; In principe maken de leerlingen werkdagen van acht uur. De reistijd telt niet mee. Wanneer bijvoorbeeld een leerling twee keer een uur met zijn bedrijf moet reizen naar een werkplek, dan zal dit niet bij de werkdag opgeteld worden.Kleding; De leerling draagt de kleding die van hem of haar verwacht wordt. Bijvoorbeeld het dragen van veiligheidsschoenen, maar ook bedrijfskleding van een winkel.Persoonlijke verzorging; De leerling houdt hierbij rekening met de wensen van het bedrijf. Binnen bepaalde bedrijven kan verwacht worden dat leerlingen het haar in een staart dragen of dat leerlingen geen kunstnagels mogen dragen.Ziekteverzuim; Wanneer een leerling ziek is, wordt dit direct gemeld bij het stagebedrijf. Ook moet de ziekmelding aan school worden doorgegeven. Stagemap; De stagemap wordt door de leerling iedere dag mee genomen naar de stage. De map wordt netjes ingevuld en moet door de stagebegeleider worden gecontroleerd. Ook de bezoekende docent kan dit doen.

De stage wordt afgesloten op school met een terugkomochtend. De leerlingen moeten een PowerPointpresentatie, (collage of website: dit geldt o.a. voor de economie leerlingen);maken en deze presenteren.

Deze terugkomochtend is op maandag 2 december 2019 van 8:15 tot 11:55 uur.

;

Na deze ochtend hebben de leerlingen weer les volgens het normale rooster.

‹ Terug naar overzicht

Agenda